Безоплатна правнича допомога Безоплатна правнича допомога 

В екстремальних ситуаціях.-БВП

Роль нотаріату в реалізації і захисті прав та аконних інересів гроадян є досиь важливою.