Рішення другої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення третьої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення четвертої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення п'ятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення шостої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення сьомої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення восьмої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення десятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення одинадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення дванадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення тринадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення чотирнадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення п'ятнадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення шістнадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення сімнадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення вісімнадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення дев'ятнадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять першої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять другої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять третьої сесії Лип'янської сільсьої ради

Рішення двадцять четвертої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять п'ятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять шостої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять сьомої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення двадцять дев'ятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення тридцятої сесії Лип'янської сільської ради

Рішення тридцять першої сесії Лип'янської сільської ради