Статут закладу

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Правила прийому:

1. Зарахування дітей дошкільного віку до «Ярославської гімназії Лип’янської сільської ради  здійснюється на безконкурсній основі. 
До першого класу зараховуються діти, як правило, із шести років.

2.  Порядок зарахування та відрахування здобувачів освіти, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у закладі освіти визначаються Положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

3.  Зарахування дітей від 3 до 6 (7) років  до Ярославської гімназії Лип’янської сільської ради   здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також медичної довідки про стан здоров’я дитини, медичної довідки про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження (копії).

4. Відрахування дітей з дошкільного підрозділу Ярославської гімназії Лип’янської сільської ради  може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я, що виключає можливість їх подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;

5. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини з дошкільного підрозділу Ярославської гімназії Лип’янської сільської ради – 10 календарних днів.

6. . Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

7. Для зарахування здобувача освіти до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

8. Переведення здобувачів освіти закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН. У разі вибуття здобувача освіти з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

9. Рішення про відрахування із закладу здобувачів освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських піклування приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

Фактична наповнюваність

Наповнюваність груп для дітей віком від 3 до 6 (7)років –до 20 осіб. 

Наявних місць -20, фактично  заповнені -11, вільні - 9.

 Наявних місць:  1 клас - 24,фактично-8,вільних -16,

 2 клас - 24,фактично-5,вільних -19,

3 клас - 24,фактично-8,вільних -16,

4 клас -  24,фактично-6,вільних -18.

5 клас - 30, фактично-12,вільних -18,

6  клас  - 30, фактично-8,вільних -22,

7 клас – 30, фактично-8 ,вільних -22,

8 клас – 30, фактично-6,вільних -24,

9 клас  - 30, фактично-6,вільних -24.

Територія обслуговування, закріплена за закладом