Розпочато прийом творів на здобуття літературно-мистецької премії імені  Миколи Томенка | НСПУ

Приймаються заявки на літературно-мистецьку премію імені Миколи Томенка

До 15 квітня триває прийом заявок на літературно-мистецьку премію імені

Миколи Томенка.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКУ ПРЕМІЮ

ІМЕНІ МИКОЛИ ТОМЕНКА

 

Щорічна літературно-мистецька премія імені Миколи Томенка (далі – Премія) засновується Лип’янською сільською радою з метою пошанування талановитого поета, популяризації його творчості.

 

Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються письменники за високохудожні твори українською мовою в жанрах поезії, поезії для дітей, малої прози, пісенної творчості, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, звеличують жіночу долю, мужність і героїзм українських чоловіків, несуть у собі державотворчі смисли, національну ідею, висвітлюють демократичні й історичні цінності суспільства, збагачують мову й культуру та не відзначені іншими преміями.

 

Премія на конкурсних засадах присуджується щороку 24 травня – до дня народження Миколи Даниловича Томенка (25.05.1937-29.08.2017) і вручається у Лип’янській ТГ.

 

Премія встановлюється у чотирьох номінаціях:

  • вірші та віршовані казки для дітей;
  • поезія;
  • мала проза;
  • пісенна творчість (творчість поетів-піснярів, композиторів та виконавців, в творчості яких є зокрема і пісні на слова М.Д.Томенка).

На здобуття Премії подаються оригінальні твори авторів, опубліковані окремими книгами чи видрукувані в літературних часописах протягом останніх п’ятьох років. Одна й та особа не може ставати лауреатом Премії двічі.

 

Подання творів на здобуття Премії проводиться з 15 січня до 15 квітня того року, в якому відбувається вручення Премії.

 

Право подання претендентів на Премію мають колективи творчих спілок і товариств, мистецьких, навчально-наукових, культурно-просвітницьких установ і закладів, культурних інституцій (при цьому додається відповідний протокол) та члени родини Миколи Томенка. Кожна з організацій може представити на здобуття премії один або кілька творів одного автора. На здобуття премії можуть претендувати письменники України та українського зарубіжжя. Посмертно премія не присуджується.

 

Організація, яка висуває кандидатуру на здобуття премії, подає на адресу відділу освіти, молоді та спорту, культури і туризму Лип’янської ТГ такі документи:

  • офіційне подання з формулюванням позиції та її короткою мотивацією;
  • 5 (п’ять) примірників представленого твору чи творів та їхній електронний варіант (за наявності);
  • рецензії та відгуки, опубліковані в пресі (за наявності).

Забезпечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття Премії, їхній конкурсний відбір та присудження Премії здійснює конкурсна комісія, яка є колегіальним органом.

 

Персональний склад конкурсної комісії затверджується сесією Лип’янської сільської ради на чотирирічний період і формується з 9 осіб, компетентних у царині літератури й літературознавства, зокрема одного із членів родини письменника.

 

Засідання конкурсної комісії є правочинним за умови присутності на засіданні двох третин від її загального складу. Остаточне рішення конкурсна комісія ухвалює простою більшістю голосів. Якщо за результатами голосування жоден претендент не набрав більше половини голосів членів конкурсна комісія  (50% + 1 голос від його загального складу), проводиться  повторне голосування до досягнення результату.

 

Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору.

 

Протокол засідання конкурсної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар конкурсної комісії.

 

Свої обов’язки члени конкурсної комісії виконують на громадських засадах.

 

Оголошення про конкурс, хід його проведення й результати висвітлюються в засобах масової комунікації.

 

Особам, яким присуджено Премію, присвоюється звання лауреатів премії ім. Миколи Томенка, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.  

 

Загальна сума премії становить 25 000 грн., (з урахуванням та сплатою військового збору та податку з доходів фізичних осіб), яка розподіляється за чотирма номінаціями по 5 000 грн. кожна: «Поезія», «Мала проза», «Пісня», «Вірші та віршовані казки для дітей» (без врахування та сплати військового збору та податку з доходів фізичних осіб). Фінансування Премії проводиться за рахунок коштів сільської ради та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Всі книги та електронні носії, які були направлені для конкурсу, після результатів проведення конкурсу безоплатно залишаються в КЗ «Культурно-мистецький центр» Лип’янської сільської ради  для поповнення книгофонду.

 

Адреса для надсилання документів:

 

20650, вул. І.Гончара 1А, с. Лип’янка, Звенигородський район, Черкаська область

Відділ освіти, молоді та спорту, культури і туризму Лип’янської сільської ради

 

Контакти: lipiankas.otg@gmail.com, +38 0977423345