Особливості справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України