Фото без опису

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ,ЛІКВІДАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ЛИП’ЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

1. Найменування організатора громадського обговорення – Лип’янська сільська рада.

2. Мета: врахування думки жителів Лип’янської громади громади щодо реорганізації, ліквідації  ЗЗСО.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєктів перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Лип’янської сільської  ради на 2021-2022 роки.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», зокрема, у статті  32  «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» ЗУ "Про загальну середню освіту, йдеться:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Станом на сьогодні на території Лип’янської сільської ради функціонує  3(три) ЗЗСО, з них:  1 школа І-ІІІ ступенів (Лип’янська ЗОШ),   1 НВК І-ІІІ ступенів (Нечаєвський НВК), 1 НВК І-ІІ ступенів (Ярославський НВК). У Антонівському НВК освітній процес відсутній з 2019 року.  Вартість утримання одного учня  у закладах освіти  громади  становить близько  50 тисяч грн. на рік.

Кількість учнів на одного вчителя – 5 . Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях , складає 194 учні. Значна видаткова частина бюджету  Лип’янської громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг (12 млн. грн., з них - 7,5 освітня субвенція, 600 тис грн. дотація, та близько 4 млн. місцевого бюджету) Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Саме тому, за критерієм спроможності освітньої мережі, серед 54 громад Черкаської області за 2020 рік за показниками спроможності освітньої мережі (співвідношення фактичної наповнюваності класів та розрахункової) Лип’янська освітня мережа займає  52 місце, з дефіцитом з розрахунку у -3,84. ЗАВАНТАЖИТИ

Унаслідок чого із місцевого бюджету на фінансування заробітної плати педагогічних працівників за І півріччя 2021 року було додатково спрямовано 783 тис. грн.  Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Протягом квітня – травня  2021 року робота щодо напрацювання оптимальної освітньої мережі здійснювалася координаційною радою, до складу якої входили депутати ради, представники батьківської громадськості, профспілки та керівники закладів освіти.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Лип’янської сільської ради є:

з 01 вересня 2021 року:

Згідно рішення координаційної ради було визначено 2 заклади, відповідно  ліквідація одного з них  дасть оптимальний ефект:

- ліквідація Нечаєвського  НВК «ЗДО-ЗОШ» І-ІІІ ступенів Лип’янської сільської ради

або   

- ліквідація  Лип’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Лип’янської сільської ради

(на засіданні координаційної ради 24.05.2021 року кількістю голосів 6 проти 5 членами комісії з правом голосу було обрано цей варіант) ЗАВАНТАЖИТИ. Остаточне рішення буде прийняте на черговій сесії депутатським корпусом ради після громадського обговорення.

- ліквідація Антонівського НВК «ЗДО-ЗОШ» І-ІІ ступенів  Лип’янської сільської ради (у закладі з 2019 року відсутній освітній процес).

з 01 вересня 2022 року

- Ярославський НВК «ЗДО-ЗОШ І-ІІ ступенів» перейменувати у Комунальний заклад «Ярославська початкова школа з дошкільним підрозділом» шляхом реорганізації;

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з дією постанови Кабінету Міністрів України “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 09 грудня 2020 р. № 1236 (зі змінами) та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою с.Лип’янка, вул. І.Гончара , 1а. Також, із дотриманням усіх заходів безпеки публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим керівниками закладів.

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Лип’янської ТГ.

3. Прізвище та ім’я осіб, визначених відповідальними за проведення громадського обговорення – Кравець Ольга Петрівна, секретар ради, 097 449 33 49,  Борейчук Наталія Василівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму 098 467 58 66.

4. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати на поштову адресу: 20650 с.Лип’янка, вул. І.Гончара , 1а.  та електронну адресу: lipiankas.otg@gmail.com.                                                                                     

5. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Лип’янської сільської ради.