ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий  онлайн фестиваль народної автентичної  пісні, танцю

" З ГЛИБИН НАРОДНИХ"

1. Відкритий  онлайн фестиваль  "З ГЛИБИН НАРОДНИХ" (далі - Фестиваль) організовано відділом  освіти, молоді та спорту,культури та  туризму виконавчого комітету  Лип'янської  сільської ради та комунальним закладом  "Культурно-мистецький центр"   Лип'янської сільської ради в рамках проведення року Івана Гончара- уродженця с.Лип'янка, українського  скульптора, графіка, маляра, етнографа, колекціонера. Заслуженого  діяча  мистецтв УРСР, народного  художника  УРСР. Лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка.

Підготовку та проведення Фестивалю здійснює комунальний  заклад "Культурно-мистецький центр" Лип'янської сільської ради

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює оргкомітет, який очолює голова.

До участі в організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи.

2. Мета та завдання Фестивалю:

збереження і популяризація нематеріальної культурної спадщини: українських народних звичаїв, обрядів, фольклору, виконавського мистецтва з урахуванням регіональних особливостей, самобутності;

забезпечення поваги й підвищення ролі нематеріальної культурної спадщини у суспільстві, привернення уваги громадськості до витоків багатогранної української культури;

вивчення та репрезентація фольклору, обрядових дій, традиційних побутових танців, виконавського мистецтва (пісенно-танцювального, музичного), традиційного народного костюму;

практичне знайомство з джерелами автентичного фольклору; сприяння творчій активності молоді, пошук та залучення до участі у Фестивалі молодіжних гуртів, виконавців на народних інструментах, що переймають традицію конкретного осередку або регіону;

формування у молоді інтересу до народної музики, дослідження народної обрядовості і традицій;

втілення новаторських виконавських форм автентичного фольклору у сценічних умовах;

зміцнення і розвиток культурних зв'язків між творчими колективами  Черкащини.

3. Фестиваль проводиться щороку на території   Лип'янської  ОТГ.

 

4. Програма Фестивалю передбачає:

урочисту церемонію відкриття Фестивалю;

конкурсні  онлайн виступи учасників;

гала-концерт із нагородженням;

дефіле українського традиційного одягу та інших культурно-мистецьких заходів народознавчого спрямування.

У день  проведення  гала-концерту Фестивалю можуть проводитись виставки-ярмарки виробів майстрів народного мистецтва  Черкащини.

 

5. Дата, місце проведення, склад оргкомітету та журі Фестивалю затверджується розпорядженням  голови, який публікується на сайті Лип'янської ОТГ.

До складу журі включаються представники оргкомітету, провідні фольклористи, етнографи, мистецтвознавці та діячі культури.

6. Фестиваль є конкурсним та відкритим. До участі у Фестивалі запрошуються: самодіяльні колективи (молодіжні фольклорно-етнографічні гурти, фольклорні колективи, ансамблі народної пісні та побутового танцю, ансамблі народної музики, троїсті музики), незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування; окремі виконавці; реконструктори українського традиційного одягу (поза конкурсом).

Вікова категорія учасників від 10 років.

7. Конкурсна програма проводиться в номінаціях:

«Сольний та гуртовий спів в автентичній манері»;

«Українське фольклорно-обрядове дійство»;

«Українські народні побутові танці»;

«Сольна та гуртова українська народна музика»;

«Місцевий пісенний фольклор у сучасній обробці».

8. Програмні вимоги для учасників номінацій:

у номінації «Сольний та гуртовий спів в автентичній манері» учасник виконує дві різнохарактерні пісні, які є традиційними для місцевості, яку представляє конкурсант, одну пісню - «а сареііа», іншу - у супроводі народних музичних інструментів, або "мінус". До репертуару можуть входити календарно-обрядові, родинно-побутові пісні, а також пісні давнього походження (історичні, козацькі, чумацькі, рекрутські, балади, ліричні тощо). При виконанні пісень можна використовувати словесні примовляння. Тривалість програми виступу до шести хвилин;

 

у номінації «Українське фольклорно-обрядове дійство» колектив виконує одну обрядову дію загальною тривалістю до п’ятнадцяти хвилин і може включати елементи: календарних, родинно-побутових обрядів (весільні, народини, понеділкування, пострижини, перше закосичення,); а також обрядові пісні, танці і гру на народних інструментах. Пісні і танці мають бути природними, без авторської обробки. Під час показу обрядів допускається, як виняток, супровід фонограми «мінус» із записом традиційної народної музики, під яку можуть виконуватись обряди і танці.

Під час виступу виконавці можуть використовувати відповідний реквізит (предмети народного вжитку давні або створені за справжніми зразками), традиційні народні музичні інструменти, якщо використовується музичний супровід. Бажано, щоб одяг учасників відповідав місцевому народному одягу (не фабричний);

у номінації «Українські народні побутові танці» колектив готує один український народний побутовий танець, притаманний для місцевості, яку представляє конкурсант. Тривалість програми виступу до п’яти хвилин. Під час виступу допускається супровід фонограми «мінус» із записом традиційної народної музики;

у номінації «Сольна та гуртова українська народна музика» учасник виконує два різнохарактерних твори української народної інструментальної музики, що побутують в їх місцевості (етнографічному регіоні) на традиційних інструментах (народна скрипка, регіональні різновиди сопілки, українські цимбали, бубон (решітко), бухало, дуда, полтавський ріжок, бандура, кобза, ліра тощо); інструментальними гуртами (троїсті музики). Тривалість програми виступу до десяти хвилин;

у номінації «Місцевий пісенний фольклор в сучасній обробці» учасник виконує одну народну пісню, що побутує (побутувала) на території, яку представляє конкурсант, в сучасній обробці, тривалістю до п’яти хвилин. Під час виступу може використовуватись музичний супровід під фонограму «мінус».

9. Для участі у Фестивалі учасники подають заявку в електронному (сканована копія) або друкованому вигляді згідно з додатком та творчу характеристику колективу (виконавця), фото колективу у відповідних програмах виступу у костюмах та список учасників та осіб, що їх супроводжують (до двадцяти осіб), які надсилаються на електронну адресу:

Додаткову інформацію щодо участі у Фестивалі можна отримати за телефоном: 0984757801

Заявки приймаються не пізніше ніж за три тижні до дати проведення Фестивалю.

10.відео номерів  разом із заявкою та хронометражом  надсилаються на електронну адресу:

dmitro_vdv@ukr.net

  У назві файлу необхідно зазначити виконавця та назву композиції.

За надану інформацію щодо авторів та хронометраж використаних музичних творів відповідають керівники колективів.

 

11. Заявки, оформлені з порушенням встановлених вимог на протязі п’яти робочих днів повертаються учаснику з відповідними обґрунтованими зауваженнями. Після усунення недоліків документи на участь у Фестивалі можуть бути подані повторно.

12. Оцінка виступів учасників здійснюється журі Фестивалю за наступними критеріями:

майстерність та природність виконання обраних творів;

автентичність, самобутність;

якість та оригінальність музичного супроводу;

цілісність сценічного втілення обрядового дійства.

13. За результатами виступів журі Фестивалю приймає колегіальне рішення щодо визначення переможців, яке оформлюється протоколом.

14. У кожній номінації визначаються переможці (І, II, III місця). Переможці нагороджуються дипломами та пам’ятними подарунками. Всі інші учасники нагороджуються дипломами за участь.

15. За наслідками оцінювання журі може прийняти рішення про:

присудження усіх призових місць, визначених цим Положенням;

поділ призових місць між учасниками-переможцями;

відмову у присудженні призових місць, якщо учасники не дотримались умов цього Положення;

присудження спеціальної відзнаки для колективів та окремих учасників.

16. Спонсори мають право встановлювати окремі відзнаки кращим учасникам Фестивалю.

17. Фестиваль є некомерційним заходом, вступний внесок не передбачений.

18. Фінансування заходів Фестивалю здійснюється за рахунок коштів, передбачених Програмою розвитку культури Лип'янської ОТГ  та інших джерел не заборонених чинним законодавством

України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення про відкритий  онлайн фестиваль  української   народної  автентичної   пісні  " З     ГЛИБИН НАРОДНИХ"

 

ЗАЯВКА

на участь у відкритому  онлайн фестивалі української   народної  автентичної   пісні

" З ГЛИБИН НАРОДНИХ"

 

 

1. Номінація_______________________

2. Назва колективу, звання (за наявності)_______________________

3. Назва закладу в якому функціонує колектив, його поштова адреса, e-mail, контактний телефон________________________________________________

4. Рік створення колективу:__________________________________________

5. Кількість учасників:______________________________________________

6. П.І.Б. керівника колективу (звання (за наявності)), контактний телефон:

7. Програма виступу:

            Назва твору            

              Автори*(П.І.Б. вказати повністю)

Хронометраж*

 

Керівник закладу культури           (підпис)           (П.І.Б.)